Jak bezpečně užívat volně prodejná analgetika

Jak bezpečně užívat volně prodejná analgetika

Jak bezpečně používat volně prodejná analgetika?

Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak se zbavit bolesti, je užití volně prodejných analgetik. Jedná se o skupinu léků, které zmírňují bolest a rovněž působí proti horečce. Stejně jako u ostatních léků, i v tomto případě je nutné vědět, jak analgetika správně užívat, aby bylo dosaženo maximálního účinku a zároveň se předešlo nežádoucím vedlejším účinkům.

Druhy analgetik

Volně prodejná analgetika užívají miliony lidí každý den. Pokud jsou užívána správným způsobem, jsou celkově bezpečná a efektivní při zmírňování bolesti. Volně prodejná analgetika lze rozdělit do dvou skupin:

  • lokální – mohou být aplikovány místně přímo na kůži
  • orální – aplikují se polknutím, jedná se o tablety či ve vodě rozpustné kapsle

Více informací o volně prodejných analgetikách naleznetete v článku Volba správného volně prodejného analgetika.

Tipy pro bezpečné užívání analgetik.

Níže uvedené rady Vám řeknou, zda orální a lokální analgetika používáte správně.

Vždy si přečtěte příbalovou informaci. Před užitím léku si vždy pozorně přečtěte příbalovou informaci o složkách obsažených v přípravku, zda má být lék aplikován lokálně nebo orálně a v jakém množství. Kdy a jak často jej můžete brát nebo používat. Ne všechna analgetika jsou vhodná pro každého. Příbalová informace Vám řekne, jestli je lék vhodný i pro Vás.

Zapamatujte si, kdy máte léky brát. Naučte se, jak často máte brát léky. Pamatujte si, že některá orální analgetika by měla být užívána při jídle nebo po něm, jinak mohou vyvolat nevolnost.

Ověřte si, zda jsou analgetika vhodná pro Vás.  Analgetika nemusí být vhodná pro osoby v určitém věku nebo s určitými zdravotními problémy jako např. se srdečními chorobami. Další informace o účinných složkách analgetik a o vhodnosti jejich užití naleznete v článku Volba správného volně prodejného analgetika. V případě nejasností požádejte o radu Vašeho lékaře.

V případě, že berete ještě další léky, buďte opatrní.  Analgetika, která se užívají orálně, mohou spolupůsobit s jinými léky. To znamená, že mohou navzájem měnit své účinky a dokonce vyvolat nežádoucí reakce. Pokud Vy nebo člen Vaší rodiny užívá jiné volně prodejné léky, léky na předpis nebo potravinové doplňky, či pije čaje s obsahem některých bylin jako např. třezalka, požádejte lékaře, aby Vám našel analgetikum, které je pro Vás vhodné.

Neužívejte více, než je doporučená dávka.  V příbalové informaci se dozvíte, jakou dávku analgetika máte užívat a jak často jej máte brát. Překročení doporučenné denní dávky může vyvolat nežádoucí účinky léku. Pokud potřebujete další analgetikum, požádejte o radu Vašeho lékaře.

Neužívejte dva různé léky se stejnou aktivní složkou.  K dispozici je mnoho různých analgetických léků a řada z nich obsahuje stejnou léčivou látku pod různým obchodním názvem. Je důležité si dávat pozor v případě, když používáte léky proti nachlazení nebo rýmě. Ty obsahují rovněž analgetika. Užívání dvou nebo více léků stejného druhu může zvýšit riziko výskytu vedlejších účinků. Požádejte lékaře o radu při užívání více léků současně.

Neužívejte analgetika déle, než je potřeba. Největší množství volně prodejných analgetik se používá ke zmírnění bolesti, která trvá několik dnů. Dobu užívání léků bez lékařského předpisu naleznete v příbalové informaci. V případě dlouhodobých potíží vyberte správné analgetikum s Vaším lékařem.

Buďte si vědomi rizika lékových alergií. Někteří lidé mohou být mimořádně senzitivní na účinnou nebo pomocnou látku v léku. To může vyvolat važnou alergickou reakci jako kašel, otok rtů, jazyka nebo obličeje, svědění kůže, vyrážku. Pokud trpíte lékovou alergií nebo alergií na některou složku analgetika, poraďte se ještě před jeho použitím s lékařem. Alergické příznaky, při kterých byste měli vyhledat lékařskou péči, jsou následující:

  • potíže dýchacích cest: otok hrdla a jazyka, sípavý hlas, pískavý zvuk při nádechu
  • dechové potíže: krátké dýchání a sípání
  • oběhové potíže: vysoká tepová frekvence, pocit závratě, bledost a studený pot, ztráta vědomí

Léky uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Věnujte dostatek času přečtení příbalové inforamce. Zjistíte, jak se volně prodejná analgetika správně používají a jak dosáhnete zmírnění bolesti bez vedlejších účinků.