Jak rozlišit tři primární typy bolestí hlavy

different headaches

Jak rozlišit tři typy bolestí hlavy? Jaký typ způsobuje bolest hlavy u vás?

Bolesti hlavy mohou být tupé a pulzující nebo ostré a přesně cílené. Existují tři typy bolestí hlavy. Tenzní, migrénové a histaminové. Každá má své vlastní příčiny a charakteristické příznaky. Jejich identifikace může pomoci při léčbě symptomů a při prevenci dalších záchvatů.

Tenzní bolesti hlavy

Tenzní bolesti hlavy jsou jedním z nejčastějších typů. Jsou způsobeny stažením svalů šíje a skalpu.

Tenzní bolesti hlavy se vyznačují mírným až středním stupněm bolesti a tlakem, který může začínat v zadní části hlavy a krku a postupovat dopředu nebo opačně. Tyto bolesti hlavy jsou pociťovány stejně na obou stranách hlavy a mohou být doprovázeny bolestí šíje a ramen. Mohou trvat od půl hodiny do několika dní. Ačkoliv jsou nepříjemné, tenzní bolesti hlavy nejsou obecně nebezpečné pro Vaše zdraví.

Migrénové bolesti hlavy

Migrénové bolesti hlavy se odlišují od tenzních bolestí tím, že bolest je obvykle omezena na jednu stranu hlavy a během času se zhoršuje. U migrény je častá bolest za očima a v zadní části hlavy. Mnoho pacientů trpících migrénou má také zkušenosti s velkou citlivostí na světlo a hluk a někteří hovoří i o pocitech na zvracení.

Některým migrénovým záchvatům předchází vizuální aura, která se může vyznačovat viděním záblesků světla nebo rozmazaným viděním. Migrénové bolesti hlavy mohou trvat od několika hodin do několika dnů. U některých pacientů přicházejí záchvaty bolesti jedenkrát až dvakrát za rok, zatímco u jiných i několikrát do měsíce.

Existuje celá řada spouštěčů, které mohou být u jednotlivých pacientů rozdílné. U pacientů však většinou vyvolávají abnormální neurologickou aktivitu a mírné až kruté bolesti.

Histaminové bolesti hlavy

Histaminové bolesti hlavy jsou nejméně častým typem bolestí hlavy, ale patrně nejntenzivnejší. A muži jsou k tomuto onemocnění náchylnější než ženy. I když je pravá příčina těchto bolestí neznámá, převládá názor, že histaminové bolesti hlavy mohou být spojeny s abnormální aktivací nervů v mozku.

Histaminové bolesti hlavy se vyznačují tím, že se objevují v pravidelných intervalech a trvají od několika minut do několika hodin. Lidé mohou mít jeden až tři záchvaty histaminových bolestí hlavy za den po dobu několika týdnů nebo měsíců.

Jedná se o nejintenzivnější typ bolesti hlavy, která bývá popisována jako svíravá, ostrá nebo pálivá. Bolest přichází rychle a pacienti ji mohou cítit na jedné straně hlavy, kolem očí a za očima. Situace se rychle horší a nesnesitelná bolest může trvat 30 minut až dvě hodiny. Další příznaky zahrnují opuchnutí očí, rozmazané vidění, zarudlost a ucpaný nos nebo rýma na té straně hlavy, která je postižena.