Co je to chřipka?

Co je to chřipka?

Co je to chřipka?

S pojmem chřipka se v každodenním životě setkáváme velmi často. A to i proto, že lidé tak označují celou řadu nemocí. Jako střevní chřipku pak mylně označují stav, kdy mají pocity na zvracení, zvrací a trpí průjmem. V tomto případě se většinou nejedná o chřipku, ale o střevní onemocnění zvané gastroenteritida.

Onemocnění influenza – neboli chřipka – představuje infekci dýchacích cest, která může vyvolat horečky, bolesti hlavy, kašel, bolesti v krku a bolesti svalů, ale zřídkakdy způsobuje žaludeční nevolnost nebo zvracení.  Pobytem v blízkosti nemocného s chřipkou se člověk vystavuje riziku nákazy. Jedním z důvodů velkého rozšíření tohoto onemocnění je skutečnost, že chřipku způsobuje mnoho různých typů virů.

Všechny chřipkové viry napadají dýchací soustavu – dýchací cesty, včetně hrdla a dutiny nosní a vyvolávají klasické příznaky chřipky.

Jako příznaky chřipky se uvádějí:

  • suchý kašel
  • bolesti v krku
  • horečka
  • bolesti hlavy
  • pocity mrazení
  • svalové bolesti nebo bolesti celého těla
  • únava

Rozlišit rozdíly mezi chřipkou a nachlazením jen na základě příznaků může být někdy složité. Obecně má chřipka rychlejší nástup, výraznější příznaky a může být spojena s horečkou a svalovými bolestmi. U běžného nachlazení mají symptomy pomalejší nástup a obvykle postihují pouze dutinu nosní, hrdlo, vedlejší dutiny a horní cesty dýchací.

Chřipkové viry jsou neseny vzduchem, což usnadňuje jejich přenos od jedné osoby k druhé.  Virus obvykle vstupuje do těla nosem, ústy či přes oči a to dvěma způsoby. Nejčastěji se jedná o vdechnutí. Ale vstoupit do těla může i tehdy, pokud se virus dostane na ruce a ty pak přijdou do kontaktu s nosem, ústy či očima.

K tomu dochází nejčastěji při kontaktu rukou s nemocným nebo s předmětem, jehož se člověk trpící chřipkou dotýkal.   Tomu se chřipkový virus dostane na ruce při kašlání či kýchání a snaze zakrýt si ústa.

Z výše uvedeného vyplývá, že nejlepší ochranou je časté umývání rukou během chřipkového období. Efektivní způsob, jak se chránit před onemocněním, je také očkování chřipkovou vakcínou.  

O vhodnosti očkování chřipkovou vakcínou se poraďte s Vaším lékařem.

Chřipka se obvykle léčí 5 a 7 dnů. Při léčbě je důležité mít dostatek odpočinku a tekutin. Ke snížení závažnosti jejích příznaků se používají volně prodejné léky.

Vážnější nebo dokonce fatální průběh může mít chřipka u starších lidí, dětí nebo lidí s oslabeným imunitním systémem.  U těchto skupin se doporučuje okamžitá konzultace s lékařem.