Jak podávat dětem léky

Jak podávat dětem léky

Jak užívat léky

 • Vždy si přečtěte příbalovou informaci.
 • Zeptejte se lékaře či lékárníka na možné vedlejší účinky jako například ospalost či podrážděnost.
 • Pokud Vy nebo Vaše dítě užívá nějaké léky (i volně prodejné), zeptejte se lékárníka, zda je možné léky kombinovat.
 • Ověřte si, jak často a v jakých dávkách máte lék podávat a pečlivě dodržujte pokyny uvedené v příbalové informaci.
 • Zapisujte si, jaký lék jste kdy dítěti podali.
 • Když kupujete volně prodejné léky v lékárně (např. léky proti bolesti), vždy řekněte, že jsou pro dítě a sdělte lékárníkovi věk a váhu dítěte.
 • Vždy doberte předepsané léky, pokud lékař neurčí jinak, zejména antibiotika. U nich je nutná celá léčebná kúra. I když se může zdát, že dítěti je po pár dnech lépe, infekce nemusí být ještě zcela vyléčena.
 • Pokud máte podezření, že dítě na lék špatně reaguje (např. horečkou nebo vyrážkou), přestaňte mu lék podávat a obraťte se na lékaře.
 • Kupujte léky, které mají lékovou formu vhodnou pro děti. Jestliže se stav dítěte i přes užívání léku zhoršuje, přestaňte mu jej podávat a okamžitě vyhledejte lékaře.

Tipy pro bezpečné užívání léků

 • Vhodnými prostředky pro dočasnou úlevu od bolesti a horečky jsou přípravky obsahující paracetamol (např. Panadol pro děti jahoda) a ibuprofen. Léky s kyselinou acetylsalicylovou by neměly být podávány dětem mladším 16 let. Vždy si přečtěte příbalovou informaci.
 • Zapisujte si názvy všech léků, které dítě užívá do zdravotní karty, zejména pokud chodíte k několika lékařům.
 • Když jdete s dítětem k lékaři, vždy s sebou vezměte jeho zdravotní záznamy.
 • Poznamenejte si, pokud dítě na nějaký lék špatně reaguje.
 • Nikdy dítěti nedávejte lék předepsaný někomu jinému nebo lék určený pro dospělé.
 • Vždy dodržujte pokyny pro skladování uvedené na obalu.
 • Kontrolujte data použitelnosti léků, které máte doma. Prošlé léky odneste zpět do lékárny.
 • Všechny léky uchovávejte zamčené, mimo dohled a dosah dětí.

Související odkazy

Který přípravek Panadol je pro mě vhodný?