Na co pamatovat, když podáváme dětem léky

Na co pamatovat, když podáváme dětem léky

Kojenci a děti: Na co pamatovat, když podáváme dětem léky.

Děti mají komplikovanější organismus než dospělí a není to jen z důvodu fyzických rozdílů. Dětský organismus reaguje na léky odlišně. Mnoho léků má rovněž rozdílný účinek u dětí a dospělých. Výsledkem mohou být některé nebezpečné vedlejší reakce.

Není vhodné podávat dětem mnoho léků a je důležité nastavit dávkování podle váhy dítěte. Postupujte vždy podle doporučení uvedeného v balení. V případě nejasností kontaktujte lékaře.

Dětem by se měly léky podávat až ve chvíli, kdy je to nezbytně nutné, což je první důležitá zásada. Nejlépe ale vždy poradí pediatr nebo jiný zdravotník. Lékům se lze často vyhnout. V případě lehkého onemocnění je nejlepší ponechat věcem přirozený průběh.  Při léčbě pomůže klid a dostatečné množství tekutin.

Důležité tipy pro podávání léků dětem

Většina léků je bezpečná a efektivní pouze, když je podávána v určených intervalech a specifických dávkách. Pokud Vám lékař předepíše léky nebo Vám doporučí pro Vaše dítě volně prodejné léky, je třeba si zapamatovat některé důležité body.

  • Všechny léky držte mimo dohled a dosah dětí. Neponechávajte rovněž léky bez uzávěrů.
  • Dávkování. Správné dávkování pro předepsané i volně prodejné léky závisí na váze dítěte. Ujistěte se, že Váš lékař údaj o váze Vašeho dítěte zná.
  • Pokyny. Ujistěte se, že znáte pokyny a porozuměli jste jim. Kolik léků máte podat dítěti, jak často je máte podávat a jak dlouho má léčba trvat. Pokud dítě bere více než jeden druh léku, zkontrolujte v příbalové informaci na každém z nich, zda nepodáváte dítěti více léků se stejnou účinnou látkou. Pokud poskytuje zdravotní péči dítěti více osob, ujistěte se, že každý ví, kdy a kolik léků bylo dítěti podáváno, abyste předešli zdvojení nebo vynechání dávky.
  • Účinky/vedlejší účinky. Než začnete Vašemu dítěti podávat lék, zjistěte si možné vedlejší účinky, které jsou uvedeny v příbalové informaci nebo na obalu. Následně sledujte všechny neobvyklé reakce.
  • Interakce. Ujistěte se, že Váš lékárník ví, jaké další léky Vaše dítě užívá a jestli jsou ve Vaší rodině nějaké alergie.
  • Ukončete užívání, jak je to předepsáno.  U antibiotik platí, že musí být celá dobrána. A to i přesto, že se dítě cítí lépe ještě před ukončením léčby. Důvodem je skutečnost, že některé přeživší bakterie se mohou začít opět množit a hrozí návrat nemoci. Pokud Vám lékař řekne, abyste použili celé balení léku, pak jednejte dle jeho doporučení.
  • Používejte pouze jejich vlastní léky. Nikdy nedávejte dítěti léky někoho jiného. I když má stejné onemocnění. Různé osoby mají různé potřeby a reagují na léky odlišně.
  • Odměřujte správně. Pokud je doporučená dávka na obalu v jiných jednotkách (lžíce, lžičky, mililitry) než lžičky nebo stříkačky, které máte k dispozici, nezkoušejte je přepočítávat. Nepoužívejte jiné nástroje než odměrnou pomůcku, která byla dodána s lékem nebo byla doporučena lékařem. Nepoužívejte ani odměrnou pomůcku z jiného léku pro odměřování odlišného léku. Přesně ocejchované lžičky a stříkačky určené pro podávání léků Vám může poskytnout Váš lékárník.
  • Nepoužívejte léky s prošlou expirací. Před podáním jakéhokoliv léku dítěti zkontrolujte datum exspirace a nepodávejte ho, pokud lék přesáhl stanovenou maximální dobu použitelnosti. Všechny exspirované léky vraťte do lékárny.
  • Vždy si pozorně přečtěte příbalovou informaci a dodržujte příslušné pokyny.

Související článek:

Jak podávat dětem léky